Ana Sayfa
Galeri
Bize Ulaşın
ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Derneğimiz, 23.07.2008 tarihinde resmi olarak faaliyete başlamıştır. Resmen 2008 yılında kurulan derneğimizin temelleri; kanaat önderimiz Muhammed Hüseyin (r.a.)’ın, 25 yıllık zaman dilimi içerisinde bıkmadan usanmadan halkın yararına gösterdiği irşat görevine dayanmaktadır.  
Daha önceleri çeşitli mekânlarda insanlık için hizmet eden Muhammed Hüseyin (r.a.), kendi imkânları ve kendisine tabii olmuş öğrencilerinin de katkılarıyla hizmet yerini Bağlar ilçesinde bulunan şimdiki binaya taşımıştır.

Erdemiyet-Der’in manevi önderi Muhammed Hüseyin (r.a.), psikolojik çöküntü yaşayan fertlerle bütün zamanını geçirip onları bu sıkıntılarından kurtarmak ve topluma kazandırmak amacıyla gecesini gündüzüne katarak onları çevresine duyarlı güzel ahlak timsali bireylere dönüştürmüştür. Bu gibi toplumsal sorumluluk hizmetinin yanında kendisine verilen irşat görevini de asla ihmal etmemiş ve esma-i ilahiyenin nurlarıyla kendisine tabi olanların nefislerini tezkiye ederek onların her birini Allah’ı ve resulünü seven, kendisiyle barışık, erdemli insanlar haline getirmiştir.

Derneğimizin açılmasındaki en önemli nedenlerin başında istatistiklere göre suç işleme sayısı ile işsizlik sayısının yoğun olduğu şehirlerden biri olan D. Bakır’da, gençlerin uyuşturucu batağına ve illegal işlere sapmaması için mücadele etmek, gençlerimizin ıslahına yönelik elimizden gelen bütün çabayı sarf etmek gelir. Bu anlayış doğrultusunda görevimizi yaparken dünyevi hiçbir çıkar ve menfaat gözetmeden sırf Allah rızasını kazanabilmek amacıyla yoğun bir tempo içerisinde çalışmaktayız.  “Kim İslam’da iyi bir çığır açarsa açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra, onunla (o çığırla) amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir.’’ Hadis-i şerifinde belirtildiği gibi başarılı olduğumuz takdirde alacağımız en büyük ödül, hayırlara vesile olduğumuz işlerle Allah’ın hoşnutluğunu kazanabilmek ve insanlar için bir imtihan yeri olan bu dünyadan gelecek nesillere güzel bir miras bırakarak asıl vatanımıza, ahirete, alnımız ak, göğsümüz açık bir şekilde dönebilmektir.
Erdemli İnsan Yetiştirme Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Kur’an’i duygu ve düşünceler etrafında şekillenip örnek olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’i almıştır. Toplumda din, dil, ırk, cinsiyet, farkı gözetmeksizin herkese yardım ulaştırmada gayret etmesinin en büyük etkeni; Allah’ın bütün âlemlere rahmet olsun diye gönderdiği peygamberimize benzeme ve onun kardeşlerim diye zikrettiği ümmetin içinde bulunma arzusudur. Bu nedenle yapılan çalışmalar, Zahiri ve Manevi faaliyetler olarak iki ana başlıkta kategorize edilmiştir.

Zahiri faaliyetler; toplumsal sorumluluğunun bilincinde olan yardımsever esnaf, tüccar ve işadamlarından toplanan gıda, giyecek, kışlık ihtiyaç ve barınmayla ilgili akla gelebilecek her türlü yardımın Erdemiyet-der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıdır.

       Manevi Faaliyetler ise;  insanları Allah’a dost etmekle görevlendirilmiş bir veli zat bir, mürşid-i kâmil olan Muhammed Hüseyin  (r.a.)’in, Allah’ın kelamını her şeyden üstün tutma yolundaki irfan ve hikmet dolu sohbetleriyle kişinin gönül dünyasında Allah’la arasındaki perdelerden kurtulup nefsinin kötü hallerinden temizlenmesi için yapılan sohbetler ve Kur’an dersleridir.
Erdemiyet-Der’in en büyük amacı; insanların gün geçtikçe daha çok maddeci bir zihniyete büründüğü bu asırda, neredeyse unutulmaya yüz tutan hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve anlayış duygularını kendine temel edinmiş erdemli insanlar yetiştirmektir. Bu nedenle derneğin ismiyle görevi arasında uygun bir paralellik bulunmaktadır.


Hakkımızda

İnsani duyguların unutulduğu, ahlaki erdemlerin kaybolduğu, kişinin kendi iç dünyasına itilip yalnız bırakıldığı ve Allah’ı sevmenin, insanları sevmenin, bütün mevcudatı sevmenin acizlik görüldüğü bu zamanda, Erdemli insan yetiştirme yardımlaşma ve dayanışma derneği kurulmuş olup faaliyetlerine başlamıştır.

Derneğimiz 2008 yılında Muhammed Hüseyin.k.s. hocamızın tasarrufuyla ve bu yola gönül veren kardeşlerimizin büyük çabalarıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden beri gece gündüz demeden hizmetlerine devam eden derneğimiz, Bir ana bina, birde yan binadan oluşmaktadır. Ana binada, Erkek kardeşlerimizin kendine, ailesine ve topluma yararlı bireyler olabilmesi, sevmeyi ve sevilmeyi öğrene bilmesi için erkeklere ayrılmıştır, yan bina ise aynı şekilde bayanlar ve onların çocukları için tahsis edilmiştir.

Hepimiz biliyoruz ki toplumun değişebilmesi için değişimin önce bireyden başlaması gerekir. Bireyin değişebilmesi için ise bireyin önce değişimi kabul etmesi gerekir. Değişimi kabul eden bireyin, yanılmaz metodlarla ve kesin doğru bilgilerle yetişmesi gerekir. Bu saymış olduğumuz “yanılmaz metodlar ve kesin doğru bilgiye” ulaşabilmek sadece ve sadece Allah’ın kelamı Kur’an ve Allah’ın Resulunü örnek almakla mümkündür.

Hepimiz Müslüman bir toplumda yaşıyoruz lakin islamiyetin getirmiş olduğu hükümlere göre değil çevremizin bize dayatmış olduğu hükümlerle ve hayat tarzıyla yaşıyoruz. Oysa Müslümanlık Allah’ın bize indirmiş olduğu Kur’an’ın hükümlerini bilip, Resulullah efendimizin yaşadığı gibi yaşamaktır. Bu sebeble derneğimiz Kur’an’ı anlamak adına üç yıl gibi bir zaman alan tefsir derslerine başlamış ve tamamlamıştır. Çünkü Kur’an’ı okumadan anlamadan gerçek Müslüman olamayacağımız gibi öncelikle kendimize ve çevremize yararlı bireylerde olamayacağımızın farkına varmışızdır. Bunun yanında Kur’an’ı daha iyi anlaya bilmek için erkekler ve bayanlar için olmak üzere iki adet arapça dil eğitimi kursu açtık. Sadece Kur’an’ı okumanın yeterli olmadığı bilincinde olan derneğimiz Resulullah efendinizin ve sahabesinin Kur’an’ı nasıl anladığını anlamak ve ona nasıl uydukları öğrenebilmek için her gece derneğimizde siyer ve sahabelerin hayatlarıyla ilgili sohbetler düzenlenmektedir.

Dernek Yöneticileri

Dernek Başkanı
Veysel ÖZCE

İletişim
0533 286 10 91

Dernek Başkan Yardımcısı
M.Ali Yakut

İletişim
0533 058 77 66

Vizyonumuz
Bütün Mü'minler KARDEŞTİR.
Misyonumuz
Bu Kardeşliği Sağlayabilmek İçin Elimizden Geleni Yapmaktır.
Erdemiyetder 2008